Aby wesprzeć stowarzyszenie

Stowarzyszenie Pomocy Dorosłym Ofiarom Nadużyć Seksualnych w Dzieciństwie

02-501 Warszawa
ul. Balladyny 1/26

NIP: 5213378481
REGON: 140439010
Numer KRS: 0000248669

Numer rachunku: 43 2030 0045 1110 0000 0386 0610 

Kontakt do nas!

KONIEC MILCZENIA - Stowarzyszenie Pomocy Dorosłym Ofiarom Nadużyć Seksualnych w Dzieciństwie

ul. Balladyny 1/26
02-501 Warszawa

tel.: 507 707 689
e-mail: kontakt@koniecmilczenia.pl